CasinoUK

CasinoUK

 其主治又不同,故志于此,以质世之博雅,究竟同乎异乎?同一堕胎,而此善于彼,况速下而胎未必死乎。

郁冒者,则脉多洪大而芤;痉者、厥者,脉则弦数。此皆补虚提陷之法也。

此症初发,必打喷嚏,含乳在口,或吞或吐,而不吮,其病已深,若不急治,入腹而死。若鼻塞喉闭,必用喉闭塞鼻枣。

 斑疹已出,热重者,用白虎汤,酌加元参、银花、芦根、紫花地丁,以解毒而宣化之。不知伏邪在里,其脉沉微涩弱者,乃邪热结于肠胃,气不达于营卫也;其身反厥冷者,邪热结于里,而不达于外,气结于下,而不通于上也;其自利者,乃热结旁流也。

从阴陵泉上膝股内前廉,血海穴、箕门穴、冲门穴也。甚则有可投控涎丹、大陷胸汤者。

故一针皮,二针肉,三针脉,四针筋,五针骨,六针调阴阳,七针益精,八针除风,九针通九窍,除三百六十五节气,各有所主也。\r肺经循行图\p06-d43a48.bmp\r手太阴肺中焦生,络肠循胃散流行,上膈属肺从肺系,横出腋下肘中,循臂寸口上鱼际,大指内侧爪端通,支络还从腕后出,接次指属阳明经。

Leave a Reply